ถังดับเพลิง สัญลักษณ์ ของความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อ ชีวิต ครอบครัว และสังคม

ถังดับเพลิง สัญลักษณ์ ของความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อ ชีวิต ครอบครัว และสังคม

ถังดับเพลิง คือ ค่าใช้จ่าย ที่เราแลกด้วยอุปกณ์สำหรับการปกป้องสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของความเป็นมนุษย์นั่นคือ ชีวิต และครอบครัว ทุกคนยอมสละทุกอย่างที่มีเพื่อปกป้องชีวิตของทุกคนในครอบครัว  นี่คือ สิ่งที่คนขายประกันไม่เคยบอกเรา การซื้อประกัน คือการเลือกรับการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุร้าย  แต่มันไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยง อย่างที่ใครๆพูดกัน  มันอาจถูกต้องในแง่ของการเกิดอุบัติเหตุ แต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกับการเกิดไฟไหม้อย่างแน่นอน

การซื้อถังดับเพลิง คือการซื้อความไม่เสี่ยง ซึ่งให้ความหมายที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เพราะ ความหมายของการซื้อถังดับเพลิง มันกว้างกว่า และมีความหมายลึกซึ้ง มันคือการดูแลการปกป้องไม่ให้อันตรายเกิดขึ้น หรืออาจเป็นการป้องกันความสูญเสียที่ร้ายแรงกว่าซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนในแง่ของความปลอดภัย ในขณะที่การซื้อประกัน คือ การได้รับของขวัญปลอบใจหลังความสูญเสียเกิดขึ้น  ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริง ต่อให้ได้รับเงินเยียวยามากจนใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด  แต่นั่นไม่สามารถทดแทนกับสิ่งที่สูญเสียไปอย่างแน่นอน

ถังดับเพลิงคือการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดในบ้าน  มันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าการทำประกันอัคคีภัยให้กับบ้าน เพราะเงื่อนไขการใช้งานของถังดับเพลิง มันถูกใช้งานเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ป้องกันการลุกลาม ป้องกันความเสียหายที่จะบานปลายในอนาคต และที่สำคัญที่สุดมันช่วยป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ดีที่สุด แถมถังดับเพลิงราคาถูกกว่าการซื้อประกันหลายเท่า นอกจากมันจะช่วยคุ้มครองตัวเราแล้วมันยังช่วยคุ้มครองคนที่เรารักรวมถึงข้าวของทุกอย่างภายในบ้าน  มันคือการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ  นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราเลือกที่จะลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการได้รับอันตรายทุกรูปแบบการลงทุนกับถังดับเพลิงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด

ในอาคารสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบการสำหรับทุกธุรกิจมักจะมีเงื่อนไขของความปลอดภัยเป็นข้อบังคับทำให้สถานที่เหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ในทุกๆจุดตามที่เงื่อนไขของกฎหมายกำหนด  ในขณะที่ตามบ้านพักอาศัยจะไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายในการบังคับให้ทุกคนจะต้องมีถังดับเพลิงเอาไว้ในบ้านซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมากสำหรับกฎหมายในบ้านเรา  นั่นเป็นเพราะว่าคนเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าการอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือในบริษัทด้วยซ้ำไปดังนั้นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เราเรียกว่าบ้านควรจะให้ความปลอดภัยอย่างแท้จริงด้วยการให้ข้อบังคับทางกฎหมายในการมีถังดับเพลิงเอาไว้ในบ้านทุกหลังเพราะนอกจากมันจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วมันอาจจะส่งผลดีถึงเพื่อนบ้านข้างๆซึ่งจะทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ในต่างประเทศการมีถังดับเพลิงเอาไว้ใช้ในบ้านเป็นการแสดงสถานะถึงความรับผิดชอบทางสังคมได้อย่างดีเยี่ยมเราจะเห็นบ้านพักอพาร์ทเม้นท์คอนโดมิเนียมในต่างประเทศที่จะให้ความสำคัญกับถังดับเพลิงค่อนข้างมากนั่นเป็นเงื่อนไขของความรับผิดชอบที่คนเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาโดยตลอด  เพราะมันหมายถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเรารวมถึงของทุกๆคนในสังคมรอบข้าง และเป็นหน้าที่อันชอบธรรมของพลเมืองดีทุกคนที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด

เท่านั้นยังไม่พอมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญมากๆนอกจากถังดับเพลิงแล้วเขายังมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้ได้รับมาตรฐานของความปลอดภัยในระดับสูงสุดซึ่งเครื่องตรวจจับควันจะเป็นการเตือนถึงความไม่ปลอดภัย  ในขณะที่ถังดับเพลิงจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีมากสำหรับการป้องกันความบานปลาย เราสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ก่อนที่มันจะลุกลามและบานปลายจนกลายเป็นเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนของการเลือกซื้อถังดับเพลิงเราควรจะเข้าใจปัจจัยในการก่อให้เกิดเพลิงไหม้กันซะก่อนเพื่อจะได้เข้าใจกลวิธีในการดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  การจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้จะต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างนั่นคือเชื้อเพลิง  ความร้อน  และออกซิเจน  ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นเด็ดขาด  นั่นจึงเป็นที่มาของการ

ออกแบบสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงเพื่อที่จะคุ้มองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของการเกิดไฟให้ได้ซึ่งนั่นจะเป็นการทำให้ไฟดับได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

ในการเลือกซื้อถังดับเพลิงขนาดเล็กเพื่อใช้งานภายในบ้านเราควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของถังดับเพลิงชนิดต่างๆว่ามีความสอดคล้องกับโอกาสเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบ้านหรือไม่โดยทั่วไปแล้วถังดับเพลิงจะแบ่งออกเป็น 5 ชนิดตามสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้แก่

1.เพลิงไหม้ชนิด A  เป็นรูปแบบของไฟไหม้ที่เกิดแบบทั่วไป อันมีต้นเหตุมาจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่สามารถติดไฟได้ง่ายเช่นกระดาษไม้ผ้าหรือพลาสติก รูปแบบของการเกิดเพลิงไหม้ชนิดนี้จะเป็นรูปแบบที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในบ้านพักอาศัย ซึ่งถ้าเป็นเพลิงไหม้แบบไม่ลุกลามรุนแรงการใช้น้ำดับไฟประเภทนี้ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ถูกต้อง แต่ถ้ามันลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นเพลิงไหม้รูปแบบอื่น เราจะต้องพิจารณารูปแบบของการเกิดเพลิงไหม้ในลำดับอื่นๆถัดไป

2.เพลิงไหม้ชนิด B  เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากของเหลวที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สหุงต้มซึ่งสาเหตุเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ในบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะในส่วนของแก๊สหุงต้มที่ทุกๆบ้านจำเป็นต้องใช้เพื่อการประกอบอาหาร  นอกจากนี้อาจจะมีกลุ่มคลังของน้ำมันหล่อลื่นและสีทาบ้านที่มีส่วนผสมของน้ำมันเหล่านี้รวมอยู่ด้วย วิธีการรับมือกับเพลิงไหม้รูปแบบนี้เราจะต้องทำการตัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของไฟออกและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือการใช้วิธีการ กำจัดออกซิเจนโดยรอบ ซึ่งจะทำให้ไฟดับลงได้อย่างรวดเร็ว

3.เพลิงไหม้ชนิด C  เป็นรูปแบบของการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและยิ่งไปกว่านั้นในกรณีนี้หมายถึงระบบยังมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่องเช่น การไหม้ของเครื่องใช้ไฟฟ้า  หรือมอเตอร์มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีความร้อนเกิดขึ้นและกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้  จะเห็นได้ว่าในขณะที่เกิดเพลิงไหม้อาจจะยังมีกระแสไฟร่วมอยู่ในเพลิงไหม้เหล่านี้ดังนั้นห้ามใช้น้ำในการดับไฟประเภทนี้เด็ดขาด ถ้าเรามีสติมากพอควรที่จะต้องหาวิธีในการตัดกระแสไฟเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุด และในระหว่างนั้นอาจมีการใช้เคมีภัณฑ์เพื่อลดความรุนแรงของเปลวไฟและทำให้มันดับไปในที่สุด

4.เพลิงไหม้ชนิด D เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากโลหะติดไฟเป็นเชื้อเพลิงหลักเช่นไทเทเนียม  แมกนีเซียม  โปแตสเซียมและอลูมิเนียม ส่วนใหญ่รูปแบบของเพลิงเหล่านี้มักจะเกิดในห้องปฏิบัติการทางเคมีเป็นหลักซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้เจอกันบ่อยนักในบ้านพักอาศัยนอกจากว่าบ้านพักอาศัยจะเป็นที่เก็บโลหะเหล่านี้จึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นการเผาไหม้แบบทั่วไปแต่โลหะเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เมื่อมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นมันจะไม่สามารถดับไฟได้ด้วยน้ำ
                5.เพลิงไหม้ชนิด K เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับไขมันตามธรรมชาติเช่นน้ำมันพืช ไขมันจากสัตว์ ที่เราใช้ในการทำอาหารนั่นเอง ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้ในบ้านที่พบได้บ่อยที่สุด

ตอนนี้ถือว่าเรามีความเข้าใจในสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ทั้ง 5 รูปแบบในส่วนต่อไปเรากำลังจะกล่าวถึงวิธีการเลือกถังดับเพลิงให้เหมาะกับชนิดของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

การแบ่งประเภทของถังดับเพลิงเราจะใช้วิธีการพิจารณาจากสารเคมีที่บรรจุอยู่ภายในถังซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.ผงเคมีแห้ง และก๊าซไนโตรเจน ถังดับเพลิงประเภทนี้จะมีหน้าที่ในการระงับปฏิกิริยาทางเคมีของการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งจะไปทำหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้ไฟมีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจนดังนั้นลักษณะของละอองที่ฉีดออกมาจะมีลักษณะเป็นฝุ่นผงเคมีที่จะไปทำหน้าที่จับกับออกซิเจนโดยรอบเพื่อตัดองค์ประกอบ 1 ใน 3 ของการเกิดเพลิงไหม้ให้ได้จนกระทั่งท้ายที่สุดเพลิงก็จะสงบลง ผงเคมีแห้งและแก๊สไนโตรเจนเหมาะที่จะใช้ในการดับเพลิงประเภท A,B และ C ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากสำหรับการใช้งานในบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียมรวมถึงอาคารสำนักงานขนาดเล็กจนไปถึงระดับของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
                2.น้ำยาเคมีเหลวHCFC-123 สารดับเพลิงชนิดนี้เป็นสารที่มีความเย็นจัดเมื่อฉีดออกมาโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นไอระเหยเมื่อเราสัมผัสโดนผิวหนังจะรู้สึกถึงความเย็นที่เกิดขึ้นทันที  น้ำยาดับเพลิงชนิดนี้จะทำหน้าที่ในการเข้าไปควบคุมความร้อนและช่วยขัดขวางไม่ให้เปลวไฟสัมผัสกับออกซิเจนให้ได้มากที่สุด  นอกจากนี้มันยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและให้ข้อดีในการไม่ทิ้งคราบหลังจากใช้งานเสร็จ ดังนั้นมันจึงเหมาะที่จะใช้งานกับการดับเพลิงทุกชนิดยกเว้นการดับเพลิงชนิด D ที่เกิดจากการเผาไหม้โลหะ
                3.น้ำยาโฟม ลักษณะการทำงานของเคมีโฟมชนิดนี้จะทำหน้าที่กระจายตัวเพื่อปกคลุมเพลิงไหม้ให้เกิดการลุกไหม้ทำให้ไฟขาดออกซิเจนและช่วยลดความร้อนลงอย่างรวดเร็ว เคมีภัณฑ์ชนิดโฟมนี้นิยมใช้ดับเพลิงในกรณีของการเผาไหม้บริเวณพื้นผิวของน้ำมันได้ดีเราจึงนิยมใช้ในการดับไฟชนิด A และ B ได้ดีที่สุดแต่ไม่ควรที่จะนำมาใช้ในการดับไฟประเภท C เพราะโฟมมีน้ำเป็นองค์ประกอบจะให้คุณสมบัติของการเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดีมาก  โดยทั่วไปแล้วถังดับเพลิงชนิดนี้มักจะใช้ในปั๊มน้ำมันเป็นหลัก

5.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถังดับเพลิงชนิดนี้เมื่อฉีดออกมาแล้วจะเป็นไอเย็นของน้ำแข็งแห้งซึ่งจะทำหน้าที่ปกคลุมพื้นที่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วช่วยลดความร้อนและดับไฟลงได้อย่างรวดเร็วมากนอกจากนี้มันยังไม่ทิ้งคราบสกปรกโดยทั่วไปแล้วเรามักจะใช้กับการดับเพลิงชนิด B และชนิด C ด้วยความรวดเร็วของการดับไฟและให้ประสิทธิภาพของการดับไฟได้ดีมากจึงทำให้มันถูกใช้งานมากในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
                6.น้ำ ถือว่าเป็นถังดับเพลิงชนิดพื้นฐานแต่ถูกบรรจุให้อยู่ในถังที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมคุณสมบัติของถังดับเพลิงรูปแบบนี้จะใช้เพื่อการดับเพลิงชนิด A เท่านั้นโดยมันจะไปทำหน้าที่ในการลดอุณหภูมิของไฟโดยตรงซึ่งเหมาะมากสำหรับการใช้งานภายในบ้าน

6. สารระเหย BF2000 ถือว่าเป็นเคมีภัณฑ์เพื่อการดับเพลิงที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะใช้ดับไฟประเภท A,B,C และ D ได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติพิเศษของมันคือการดับไฟได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพราะหลังจากที่มันควบคุมไฟได้แล้วมันจะระเหยหมดไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดในการพิจารณาเลือกซื้อถังดับเพลิงสำหรับการใช้งานภายในที่พักอาศัยโดยเฉพาะ ซึ่งการเลือกประเภทของถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับการใช้งานจะทำให้เราได้ถังดับเพลิงราคาถูกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สอดคล้องกับโอกาสในการเกิดไฟสำหรับพื้นที่ต่างๆ  ถือว่าเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดกว่านอกจากนี้เรายังอาจพิจารณาความเหมาะสมของการเลือกซื้อถังดับเพลิงราคาถูกติดเอาไว้ตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไปเช่นในห้องครัวเราอาจจะพิจารณาเลือกใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเคมีเหลวHCFC-123 เนื่องจากพื้นที่ห้องครัวมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเพลิงไหม้โดยมีต้นเพลิงมาจากน้ำมันประกอบอาหาร  นอกจากนี้มันยังทำงานได้ดีกับเพลิงไหม้ที่เกิดจากแก๊สหุงต้มอีกด้วย  แต่ถ้าเป็นในห้องนอนหรือบริเวณอื่นๆของบ้านที่ไม่มีการประกอบอาหาร ซึ่งสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มักจะมาจากวัสดุที่ติดไฟง่ายเป็นหลัก  เราอาจจะเลือกใช้ประเภทน้ำหรือผงเคมีแห้งเนื่องจากเป็นถังดับเพลิงราคาถูก ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าการใช้งานมากที่สุด

นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรที่จะพิจารณาเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายถังดับเพลิงที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะได้รับการให้บริการที่ดีกว่าในกรณีที่ถังดับเพลิงถูกใช้งานหมดไปและต้องการที่จะอัดเคมีภัณฑ์กลับเข้าไปใหม่  หรือในกรณีที่ถังดับเพลิงเกิดเสื่อมสภาพเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆบริษัทเหล่านี้อาจจะมีการรับประกันด้วยการอัดเคมีภัณฑ์ให้ในราคาพิเศษ

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบจังหวัดอยุธยา หรือพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดอยุธยาเช่นลพบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสระบุรี  สามารถที่จะเลือกใช้บริการถังดับเพลิงอยุธยาได้จาก เว็บไซต์ www.tgfires.com ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตถังดับเพลิงมาตรฐาน มอก. ที่เปิดให้บริการในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยาโดยเฉพาะซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมในหลายๆจุดจึงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายขึ้น  ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือเป็นคนในจังหวัดอยุธยาโดยตรงจะสามารถเข้ารับบริการให้คำปรึกษาวางแผนในการเลือก ถังดับเพลิงราคาถูก ได้จากตัวแทนโดยตรง หรือจะใช้บริการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยการพิมพ์คำค้นเช่น ถังดับเพลิงอยุธยา  ถังดับเพลิงราคาถูกหรือจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง www.tgfires.com เลือกรับมาตรฐานความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและให้คำปรึกษาฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการจะเลือกสรรถังดับเพลิงที่มีคุณภาพสำหรับการใช้งานภายในบ้าน สำนักงาน โรงเรียน และ ร้านค้าทั่วไป  ถังดับเพลิงราคาถูกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ถังดับเพลิงอยุธยายินดีให้บริการ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart